Махны шөл

Махаа томоор хавтгай хэрчиж ус, махаа 3:1-ийн харьцаатайгаар хийж зөөлөн гал дээр махны төрлөөс хамаарч 2-3 цаг орчим чанана.

Махаа томоор хавтгай хэрчиж ус, махаа 3:1-ийн харьцаатайгаар хийж зөөлөн гал дээр махны төрлөөс хамаарч 2-3 цаг орчим чанана. Чанах явцад шөлний дээр ялгарч байгаа тос, нитгэлийг тогтмол хамж авна. Болсны дараа шөлийг шөлийг шүүн хүүхдийн хоолонд хэрэглэнэ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.