Валидол

60мг шахмал, бүрээс, 25-30%-5мл уусмал хэлбэртэй ба тайвшруулах,  судас өргөсгөх үйлчлэлтэй бөгөөд стенокардийн хөнгөн хэлбэр, невроз, истерийн  үед, мөн далайн болон өндрийн өвчний үе дэх бөөлжилтийг дарах зорилгоор хэрэглэдэг. Гаж нөлөө төдийлөн гардаггүй боловч зарим хүнд толгой эргэх, дотор  муухайрах, нулимс гоожих үзэгдэл ажиглагдаж болно.

Улсын эмийн бүртгэлд орсон.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

1 thought on “Валидол”

  1. Валидолийг их хэмжээгээр 20 шахмалыг нэг дор уувал үхэх үү?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.