Лозартан

25мг, 50мг шахмал хэлбэртэй, ангиотензин II рецепторын антогонист,  артерийн гипертензийн эсрэг үйлчлэлтэй шинэ үеийн эм бөгөөд түүнийг артерийн  гипертензийн эмчилгээнд дангаар нь болон бусад эмтэй хавсарган хэрэглэнэ.

Суулгах, нуруу, хөлийн булчин өвдөх, толгой эргэх, хамар битүүрэх, ханиалгах  зэрэг гаж нөлөө өгч болзошгүй. Манай улсын эмчилгээний практикт хараахан  нэвтрээгүй байгаа.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.