Эналаприл

2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг шахмал бөгөөд каптоприлын нэгэн адил цусны  даралтыг буулгах үйлчлэлтэй, гэхдээ эмчилгээний үр нөлөөний хувьд түүнээс илүү  юм. Толгой өвдөх, эргэх, цусны даралт хэт багасах, дотор муухайрах, суулгах  ханиах, булчин агших зэрэг гаж нөлөө илэрч болзошгүй. Жирэмсэн эхчүүд, хүүхэд  болон уг эмэнд хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэж болохгүй.

Үндэсний зайлшгүй  шаардлагатай эмийн жагсаалтад Эналаприл нэрээр, эмийн бүртгэлд Ренаприл,  Наритек 20, Эналаприл-Акри, Эднит, Энап нэрээр тус тус оржээ.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.