Алтайн ханд

50мг шахмал, цэр ховхлох үйлчлэлтэй тул амьсгалын замын цочмог, архаг үрэвсэлт  өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Одоогоор гаж нөлөө тогтоогдоогүй ба  хориглох заалтгүй ажээ. Улсын эмийн бүртгэлд Мукалтин нэрээр оржээ.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.