Ацетилсалицилын хүчил

100-500 мг шахмал хэлбэртэй, халуун бууруулах, өвдөлтийг болон үрэвслийг намжаах зорилгоор хэрэглэнэ. Сүүлийн үед аспирин болон аскорбины хүчлийг тодорхой хэмжээгээр агуулсан Aspirin C, Aspirine UPSA, Aspro  C зэрэг хөөсрөмтгий шахмалуудыг өргөн хэрэглэх болжээ.

Аспириныг цус алдах хандлагатай аливаа  тохиолдолд хэрэглэхийг хориглоно. Түүнчлэн бронхын багтраа, харшилт бусад эмгэг, элэг, бөөрний дутмагшил,  жирэмсний эхний 3 сарын хугацаанд хэрэглэхгүй байх нь зохистой. Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн  жагсаалтад орсон ба улсын эмийн бүртгэлд Ацетилсалицилын хүчил, Аспирин, АспиринУПСА,  Улсарин-УПСА, Аспро-С зэрэг нэрээр бүртгэгдсэн байна.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.