Бензобарбитал

100мг шахмал хэлбэртэй бөгөөд уналт таталтыг намжаах үйлчлэлтэй тул эпилепси өвчний  (ялангуяа Grand mal буюу их уналтын үед) эмчилгээ, уналтаас сэргийлэх зорилгоор хэрэглэдэг.

Манай улсын  эмийн бүртгэлд Бензонал нэрээр оржээ.

Сануулга: Эмийг зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Дур мэдэн эм хэрэглэхийг хориглоно.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.