Эмнэлэг сувилал

Сонгино Хайрхан дүүргийн БЗХӨ-н эмнэлэг

Сонгино Хайрхан дүүргийн БЗХӨ-н эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: крокусмед

Эмнэлгийн эрхлэгч: Д.Одонцэцэг Үйлчилгээний чиглэл: Арьс БЗХӨ-ний Бусад үйлчилгээ: Холбогдох хаяг: СХД 1-р хороолол 15-р хороо 19-73 тоот Утас: 683269а, 329416г, 99149656 (more…)

Сонгино Хайрхан дүүргийн хүүхдийн эмнэлэг

Сонгино Хайрхан дүүргийн хүүхдийн эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: Буман хүүхэд ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Т. Даваахүү Үйлчилгээний чиглэл: Хүүхдийн үзлэг, оношилгоо, зөвлөгөө Бусад үйлчилгээ: Холбогдох хаяг: СХД 12-р хороо ОС-ны 2-р байр 254 тоот 21м2 Утас: 98701434, 88908019

Эмнэлгийн нэр: Үйлст-Ирээдүй ХХК-ний эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: Б. Мажигсүрэн Үйлчилгээний чиглэл: Хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх Бусад үйлчилгээ: Холбогдох хаяг: СХД 19-р хороо СХЭМ-ийн 1-р амбулатори 2-р давхарт 15 тоот өрөө Утас: 99015428, 93123839

Сонгино Хайрхан дүүргийн мэдрэлийн эмнэлгүүд

Сонгино Хайрхан дүүргийн мэдрэлийн эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Анубулган ХХК-ний эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: С.Цэрэндаш Үйлчилгээний чиглэл: Мэдрэл Бусад үйлчилгээ: Мэдрэлийн өвчний үзлэг оношлогоо, эмчилгээ, зүү төөнө засал Холбогдох хаяг: СХД 12-р хороо, 103-р бар 10-1 тоотод, 49.2 м2

Эмнэлгийн нэр: Ганжиг Эмнэлгийн эрхлэгч: Ш.Ганчимэг Үйлчилгээний чиглэл: Мэдрэлийн Бусад үйлчилгээ: Холбогдох хаяг: СХД 4 дүгээр хороо Ачтан-Элит 114 тоот Утас: 99244632 (more…)

Сонгино Хайрхан дүүргийн уламжлалт эмнэлгүүд

Сонгино Хайрхан дүүргийн уламжлалт эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Аминзүрх

Эмнэлгийн эрхлэгч: Ш.Бат-Эрдэнэ Үйлчилгээний чиглэл: Уламжлалт Бусад үйлчилгээ: Холбогдох хаяг: СХД 19-р хороо СХ-ЭМН-ийн 1-р амбулатори Утас: 91143999, 91812636

Эмнэлгийн нэр: Гэгээн хийморь ХХК-ний эмнэлэг Эмнэлгийн эрхлэгч: Г.Орлом Үйлчилгээний чиглэл: Уламжлалт Бусад үйлчилгээ: Уламжлалт анаагаах ухаан, зүү төөнө засал, уламжлалтын 15 ортой сувилал /6,7,8 улирлын чанартай/ Холбогдох хаяг: СХД 25-р хороо, “Үржтн төвшрөх” ХХК-ний байранд, 500м2 Утас: 99005020, 91999163

Сонгино Хайрхан дүүргийн дотрын эмнэлгүүд

Сонгино Хайрхан дүүргийн дотрын эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Акуа Эмнэлгийн эрхлэгч: А.Үржээ Үйлчилгээний чиглэл: Дотрын Бусад үйлчилгээ: Холбогдох хаяг: СХД 12-р хорооТехник импорт компанд Утас: 95255290, 683042

Эмнэлгийн нэр: Аминзүрх ХХК Эмнэлгийн эрхлэгч: Ш.Бат-Эрдэнэ Үйлчилгээний чиглэл: дотор Бусад үйлчилгээ: 10 ортой сувилал. Холбогдох хаяг: СХД, IV хороо, их наран, 33-36 тоот, 80м2 Утас: 9114-3999, 9161-4954 (more…)

Налайх дүүргийн нүдний эмнэлэг

Налайх дүүргийн нүдний эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: Гэрэлдагуулагч

Эмнэлгийн эрхлэгч: Ц.Отгонцэрэн Үйлчилгээний чиглэл: Ортой эмнэлэг Бусад үйлчилгээ: Нүдний Холбогдох хаяг: Налайх дүүргийн 2-р хороо түрээсийн байранд Утас: 99195436 (more…)

Налайх дүүргийн дотрын эмнэлэг

Налайх дүүргийн дотрын эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: Нандин мэдрэмж ХХК Эмнэлгийн эрхлэгч: Л.Ариунаа Үйлчилгээний чиглэл: Дотор Бусад үйлчилгээ: Дотор, уламжлалтын үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Холбогдох хаяг: Налайх 2-р хороо ЗДТГ-ын хуучин байранд 30м2 Утас: 99230412, 202248г (more…)

Налайх дүүргийн БЗХӨ-н эмнэлэг

Налайх дүүргийн БЗХӨ-н эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: Сайхан билиг саруул оршихуй ХХК Эмнэлгийн эрхлэгч: Ц.Эрдэнэцэцэг Үйлчилгээний чиглэл: Арьс БЗХӨ Бусад үйлчилгээ: Арьс БЗХӨ-ний Холбогдох хаяг: Налайх дүүрэг 2-р хороо ЗдТГ-ын хуучин байранд Утас: 99251215, 22150г (more…)

Tagged with:   

Налайх дүүргийн хүүхдийн эмнэлэг

Налайх дүүргийн хүүхдийн эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: Ангирхан-Үр ХХК-ний эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: Н.Нэргүй Үйлчилгээний чиглэл: Хүүхэд Бусад үйлчилгээ: Хүүхдийн өвчний үзлэг оношлогоо, эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх Холбогдох хаяг: Налайх дүүрэг 2-р хороо, ЭМН-ийн байранд 2-р давхарт, 14м2 Утас: 991228098 99177984 (more…)

Налайх дүүргийн шүдний эмнэлгүүд

Налайх дүүргийн шүдний эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Гоо хаш ХХК-ний эмнэлэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: Б.Эрдэнэцэцэг Үйлчилгээний чиглэл: Шүд Бусад үйлчилгээ: НАСЗ Холбогдох хаяг: Налайх дүүрэг, 2-р хороо, ЭМН-ийн байр, 9 тоотод, 14м2 Утас: 99021059

Эмнэлгийн нэр: Найман-Очир компаны Чимэг

Эмнэлгийн эрхлэгч: М.Нарантуяа Үйлчилгээний чиглэл: Шүд Бусад үйлчилгээ: Шүдний Холбогдох хаяг: Налайх 2-р хороо 36-53 тоотод Утас: 99283098 99009811 (more…)