Тархи эссенциал

Уураг тархи нь удирдлагын төв бөгөөд нугас нь түүнийг биеийн бусад хэсэгтэй холбож, рефлекст үйлдлүүдийг удирддаг. Тархи нь биеийн жингийн 2 хувийг эзэлдэг ч биед үйдвэрлэгддэг эрчим хүчний дөрөвний нэгийг зарцуулдаг.

Read more

Даавар эссенциал

Дотоод шүүрлийн булчирхайгаас ялгарч цусанд шууд ордог бодисуудыг даавар гэж нэрлэдэг. Дааврууд нь хүний биед явагдах олон урвалуудад (бодисын солилцоо биеийн өсөлт хөгжилт, бэлгийн бойжилт) оролцдог төдийгүй цусаар дамжин бүх биеэр тархаж олон чухал үүргүүдийг гүйцэтгэдэг.

Read more

Бамбай булчирхай

Том хүний бамбай булчирхайн хэмжээ 30-40 гр байдаг. Эмэгтэй хүний бамбай булчирхай эрэгтэй хүнийхээс хэмжээгээр том. Бамбай булчирхай нь тироксин, трийодтиронин, тиреокальционин зэрэг дааврыг ялгаруулдаг.

Read more