Шинжилгээ

Халуурах /fever, лихорадка/

Биеийн халуун нь хэвийн хэмжээнээсээ нэмэгдэхийг халуурал /fever, лихорадка/ гэнэ. Халуурах нь хүний биеийн дулаан зохицуулалтын үйл явцад өөрчлөлт гарснаас үүдэлтэй. Энэ үед хүний биед дулаан зохицуулалтын төвийн идэвхийн өөрчилдөг пироген нэртэй онцгой бодис үүсдэг. Дийлэнх тохиолдолд янз бүрийн өвчин үүсгэгч вирус, бактер болон тэдний задралын бүтээгдэхүүнүүд нь пирогений үүргийг гүйцэтгэдэг.

(more…)

Үрийн шингэний шинжилгээ буюу спермограмм

Ерөнхий

Спермограмм гэдэг үрийн шингэнд шинжилгээ хийхийн хэлнэ. Энэ нь эр бэлгийн эсийн чадварыг тодорхойлох дээр тулгуурладаг. Үрийн шингэний физик, химийн болон эсийн найрлагыг тодорхойлохоос гадна эр бэлгийн эсийн тоог гаргадаг.

(more…)

Лаборатор шинжилгээ

Түрүү булчирхайн өвөрмөц эсрэгтөрөгчийн шинжилгээг түрүү булчирхайн олон тєрлийн өвчний үед хийдэг. 50 – иас дээш насны эрэгтэйчvvд энэ шинжилгээг жил бүр хийлгэх шаардлагатай ба  ингэснээр түрүү булчирхайн томрол, өмөн зэрэг түрүү булчирхайн өвчнийг эрт үед нь илрүүлнэ. Шинжилгээнд венийн судаснаас цус авдаг.

(more…)

Багажны шинжилгээ

1. Урофлоуметри ( шээсний гаралтыг хэмжих ) давсагны байдлыг тодорхойлох нэмэлт   шинжилгээний арга юм. Аль ч насны хүнийг өвдөлтгүйгээр шинжилнэ. Тусгай бэлтгэл шаардагдахгүй. Ажилбарыг дараах байдлаар хийнэ, үүнд: шинжлvvлэгч шээс хvрэхэд юvлvvрт шээнэ. Урсгалын хурд тусгай тєхєєрємжинд хэмжигддэг. Гарах үзүүлэлтээр давсагны үйл ажиллагааг дүгнэнэ.

(more…)