Шээс бэлгийн замын заг хүйтэн өвчин

Заг хүйтэн өвчин нь БЗДХ-ын дунд хамгийн элбэг тохиолддог өвчин. Ялангуа эрэгтэй хүний шээсний сүвд гонококкын үржих орчин бүхий бортгон хучуур эд байдаг тул шинж тэмдэг эмэгтэй хүнийг бодвол хурдан илэрнэ. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн хувьд бортгон хучуур эд үтрээнд бус умайн хүзүүнд байдаг тул шинж тэмдэг бүдэг илрэх ба шинж тэмдэг илрэх нууц хугацаа ч хол байдаг. Иймд гэр бүлийн хосын хэн нэгэнд нь шинж тэмдэг илэрсэн л бол хамтад нь эмчилдэг.

Read more

“НЭС МЕДИКАЛ” эмнэлэг

Манай эмнэлэг нь 2014 оноос хойш арьс, БЗДХ-н эмчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа бөгөөд 2 эмч 1 сувилагч, 1 үйлчлэгчийн баг бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Эмч сувилагч нар тухайн чиглэлээрээ нарийн мэргэжил эзэмшсэн, эмчилгээ, сувилахуйн тусгай зөвшөөрөлтэй, 10-с дээш жил тасралтгүй ажиллаж байгаа дадлага туршлагатай хамт олон.

Read more