Аденозин

25, 50мг шахмал ба 6мг – 2 мл туншил хэлбэртэй, зүрхний хэмнэл  алдагдлын эсрэг, ялангуяа ховдлын гаралтай пароксизмаль тахикардийг дарах  үйлчлэлтэй бэлдмэл бөгөөд брадикардитай өвчтөнд хэрэглэж болохгүй.

Read more