Азапентацен полисульфонат

5мл, 15мл, 35мл нүдний дусаалга хэлбэртэй,  нүдний болор бүдэгшин цайрахын эсрэг үйлчлэлтэй, нийлмэл найрлагатай бэлдмэл  тул элдэв шалтгаант катаракт өвчний эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Read more