Аллилэстренол

5мг шахмал хэлбэртэй, прогестаген үйлчлэлтэй буюу  прогестероны болон трофобластын шүүрлийг идэвхжүүлэх, эхсийн стероидуудын  метаболитын ялгаралтыг ихэсгэх замаар эхсийн үйл ажиллагааг хэвийн болгож, жирэмслэлтийг хамгаалах нөлөө үзүүлдэг тул үр зулбахаар заналхийлэх, зуршил  болсон үр зулбалт, дутуу төрөлтийг тогтоох зорилгоор хэрэглэдэг.

Read more