Posts Tagged ‘Аллохол’

Аллохол

Нийлмэл найрлага бүхий бүрээстэй шахмал хэлбэртэй бөгөөд элгэнд цөс үүсэхийг эрчимжүүлэх, цөс хөөх, ходоод гэдэсний замын  хөдөлгөөн ба шүүрэл гаргалтыг  нэмэгдүүлэх үйлчлэлтэй.

(more…)

Tagged with: