Алпразолам

0,25 мг, 0,5 мг шахмал хэлбэртэй, сэтгэл засах, солиорлын эсрэг, тайвшруулах, нойрсуулах,  таталтыг намжаах, булчин сулруулах зэрэг үйлчлэлтэй эм бөгөөд түүнийг гол төлөв невроз, сэтгэл түгшүүртэй, тайван бус психопатийн байдал зэргийн үед хэрэглэдэг.

Read more