Гадаад хэлний мэдлэг оюун ухааны хомсдлоос сэргийлнэ

 Канадын Торонтогийн их сургуулийн эрдэмтэд ийм дүгнэлт хийсэн байна. Эрдэмтэд Альцгеймерийн өвчний анхны шинж тэмдэг илэрсэн өвчтөнүүдийн тархинд томограф скан хийж судалсан байна. Өвчтөнүүдийн боловсролын түвшин, үндсэн дадал зэрэг нь бүгд адил байсан ч тал нь гадаад хэлийг чөлөөтэй эзэмшсэн, нөгөө тал нь гадаад хэл огт мэдэхгүй гэсэн ялгаатай байж.

Read more