Амбен

0,5 г шахмал, 1% – 5 мл туншил хэлбэртэй, цусан дахь фибринолизийн  процессыг саатуулах, фибриний задралыг багасгах замаар цус алдалтын эсрэг  үйлчлэл үзүүлдэг тул хэсэг газрын цус алдалт, гиперменорей, шалтгаан  тодорхойгүй метрорраги, гемофили А ба В, Верльгофын өвчин болон лейкозын  улмаас цус алдах зэрэг тохиолдолд хэрэглэдэг байна.

Read more