Амброксол

30 мг шахмал, 15 мг|5 мл бүхий 100 мл-ийн сироп, 15 мг|2 мл бүхий 100 мл утлагын  шингэн, 15 мг туншил зэрэг хэлбэртэй, цэр шингэлэн ховхлох, сурфактантын  үүсэлтийг идэвхжүүлэх, бронхын шүүрлийг хэвд нь оруулах зэрэг үйлчлэлтэй тул  цочмог, архаг бронхит, бронхоэктази, бронхын багтраа, уушгины сүрьеэ, уушгины  цочмог, архаг үрэвслийн үед цэрний гаралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэдэг.

Read more