Аминофиллин

Нунтаг, 150 мг шахмал, 24%- 1 мл, 2,4%-10 мл туншил хэлбэртэй  байх бөгөөд бронхын булчинг сулруулах, цусны судасны эсэргүүцлийг багасгах,  титмийн судсыг өргөсгөх, цусны бага эргэлтийн даралтыг бууруулах, бөөрний  цусны эргэлтийг ихэсгэх, төв мэдрэлийн тогтолцоо болон амьсгалын төвийг  идэвхжүүлэх зэрэг үйлчлэлтэй.

Read more