Posts Tagged ‘амин хүчил’

Өндөр үйлчилгээтэй амин хүчлүүд

Аминхүчлүүд гэдэг нь хүний амьдралын эрчийг нэмэгч, химийн нарийн бүтэц бүхий зайлшгүй шаардлагатай тэжээлүүд юм.

(more…)