Амиодарон

200 мг шахмал, 5%-3 мл туншил хэлбэртэй, зүрхний булчингийн  цусан хангамжийг сайжруулах, зүрхний хэмнэл алдагдлыг засах, захын судсыг  өргөсгөх зэрэг үйлчлэлтэй. Зүрхний бах, зүрхний шигдээс, хэмнэл алдагдал  (тахиаритми) бүхий зүрхний дутмагшлын үед хэрэглэнэ.

Read more