Амитриптиллин

25 мг шахмал, 1% – 2 мл туншилтэй байдаг ба моноаминоксидаза ферментийн идэвхид  нөлөөлдөггүй, сэтгэл гутралын эсрэг, бас бачимдлыг арилгахын зэрэгцээ тайвшруулах үйлчлэлтэй тул янз  бүрийн шалтгаант сэтгэл уналт, ялангуяа түгшилт бүхий сэтгэл гутралын үед хэрэглэнэ.

Read more