Posts Tagged ‘Амиптилин’

Амитриптиллин

25 мг шахмал, 1% – 2 мл туншилтэй байдаг ба моноаминоксидаза ферментийн идэвхид  нөлөөлдөггүй, сэтгэл гутралын эсрэг, бас бачимдлыг арилгахын зэрэгцээ тайвшруулах үйлчлэлтэй тул янз  бүрийн шалтгаант сэтгэл уналт, ялангуяа түгшилт бүхий сэтгэл гутралын үед хэрэглэнэ.

(more…)