Амлодипин

5, 10мг шахмал хэлбэртэй, хоёрдогч үеийн кальцийн антагонист  бэлдмэл бөгөөд цусны даралт буулгах, титэм судсыг болон захын судсыг тэлж,  зүрхний цусны эргэлтийг сайжруулах үйлчлэлтэй тул цусны даралт ихсэх өвчин,  зүрхний ишеми өвчний эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Read more