Амьсгалын цочмог халдвар (ханиад шуухина)

Хот суурингийн хүүхдүүд жилдээ 5-8 удаа, хөдөөний хүүхдүүд 3-5 удаа ханиад хүрдэг. Хүйтэн сэрүүний улиралд хүмүүсийн бөөгнөрөл ихэсч, гэр орон, өрөө тасалгааны агаарын сэлгэцэл багасч, хот суурингийн агаарын бохирдол нэмэгдэн өвчин үүсгэгч вирусийн орчил ихэсдэгтэй холбоотойгоор ханиад шуухинаа намрын сүүлч, өвөл, хаврын дунд үе хүртэл элбэг тохиолддог.

Read more