Аспартат

500мг шахмал, 5мл, 10мл туншил хэлбэртэй, калийн аспарагинат,  магнийн аспарагинат агуулдаг, их биеийн болон зүрхний булчингийн бодисын  солилцоог сайжруулах, аритмийн эсрэг болон зүрхний гликозидын зохимжийг  сайжруулах зэрэг үйлчлэлтэй. Гол төлөв зүрхний бах, зүрхний хэмнэл алдагдал (ялангуяа гликозидын хордлогоос үүдэлтэй), зүрхний дутмагшлын үед хэрэглэнэ.

Read more