Багануур дүүргийн дотрын эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: Болоршим ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Т.Болормаа
Үйлчилгээний чиглэл: Дотор
Бусад үйлчилгээ: дотрын
Холбогдох хаяг: БНД 3-р хороо ОС-ны 51-2 тоот
Утас: 99219135
Факс:

Эмнэлгийн нэр: Цэцэгжин.

Эмнэлгийн эрхлэгч: О.Гэрэлцэцэг
Үйлчилгээний чиглэл: Дотор
Бусад үйлчилгээ: дотрын
Холбогдох хаяг: БН 3-р хороо 37-16 тоот
Утас: 99281146, 0121-22903
Факс:

Read more

Багануур дүүргийн чих, хамар, хоолойн эмнэлгүүд

Эмнэлгийн нэр: Хясаантэнгэр ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: С. Алтанцэцэг
Үйлчилгээний чиглэл: Чих хамар хоолой
Бусад үйлчилгээ: Чих хамар хоолойн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
Холбогдох хаяг: БНД 1-р хороо ЭМН-ийн байранд 40м2
Утас: 99219309, 21943г

Read more

Багануур дүүргийн шүдний эмнэлгүүд


Эмнэлгийн нэр: Анис

Эмнэлгийн эрхлэгч: Ц.Уранчимэг
Үйлчилгээний чиглэл: Шүд
Бусад үйлчилгээ: Шүд
Холбогдох хаяг: БН -ын 40-16 тоот
Утас: 99896952, 21960г, 20331а

Эмнэлгийн нэр: Да

Эмнэлгийн эрхлэгч: Р.Түвшинжаргал
Үйлчилгээний чиглэл: Шүд
Бусад үйлчилгээ: Шүд
Холбогдох хаяг: БНД ОС-ны 5-47 тоот
Утас: 99286193, 0121-21229а

Read more

Сүхбаатар дүүргийн чих, хамар, хоолойн эмнэлэг

Эмнэлгийн нэр: ЖШТ

Эмнэлгийн эрхлэгч: П.Шүрэнчимэг
Үйлчилгээний чиглэл: Чих хамар хоолойн
Бусад үйлчилгээ: Чих хамар хоолойн
Холбогдох хаяг: СБД 11 хороо СБ-ЭМН-ийн байранд
Утас: 99824398, 454711г

Эмнэлгийн нэр: Таманука ХХК

Эмнэлгийн эрхлэгч: Пунцагийн Тогоо
Үйлчилгээний чиглэл: Чих хамар хоолойн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ.
Бусад үйлчилгээ: Чих хамар хоолойн
Холбогдох хаяг: СБД 1-р хороо Клиник-ийн I нэгдсэн эмнэлгийн байранд 302 тоот
Утас: 456828г, 99283639

Read more