Posts Tagged ‘Бендазол’

Бендазол

20 мг шахмал, 1%-2 мл, 0,5%-5 мл туншил хэлбэртэй, судас өргөсгөх,  гөлгөр булчингийн агчил тавиулах, цусны даралт бууруулах үйлчлэлтэй.

(more…)