Posts Tagged ‘бензалкон’

Бензалкон

20 мг эмийн бодис агуулсан шахмал, үтрээний лаа, 864 мг бодис  агуулсан 72 г крем, 60 мг бодис агуулсан чихээс зэрэг хэлбэртэй байдаг.

(more…)