Posts Tagged ‘Бензобарбитал’

Бензобарбитал

100мг шахмал хэлбэртэй бөгөөд уналт таталтыг намжаах үйлчлэлтэй тул эпилепси өвчний  (ялангуяа Grand mal буюу их уналтын үед) эмчилгээ, уналтаас сэргийлэх зорилгоор хэрэглэдэг.

(more…)