Бетаметазон

0,01%, 0,025%, 0,1% тосон түрхэц, 0,025%, 0,05% лосьон, 0,025%  желе хэлбэрээр байх ба кортикостероид дааврын төрлийн бэлдмэл бөгөөд үрэвсэл,  загатналтын эсрэг болон судас агчаах үйлчлэлтэй. Арьсны үрэвсэлт өвчнүүд,  нейродерматоз, арьсны харшил, загатнаа, намарс, хайрст үлд зэрэг өвчний  эмчилгээнд хэрэглэнэ.

Read more