Posts Tagged ‘Биперидин’

Биперидин

2мг шахмал, 5мг|мл туншил хэлбэртэй, төвийн холинолитик үйлчлэлтэй ба нейроны тэнцвэрийг  хангаж, паркинсонизмын эсрэг нөлөө үзүүлдэг тул паркинсонизм ба түүнтэй төстэй хамшинжийн эмчилгээнд  хэрэглэдэг.

(more…)

Tagged with: