БОЛОВСРОЛ, ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУХАЙ ОНОЧ МЭРГЭН ҮГНЭЭС ….

Мэдэхгүй байх нь ичгэвтэр ч биш, хортой ч биш, хэн ч бүгдийг мэдэж чадахгүй. Харин мэдэхгүй хирнээн   мэддэг дүр эсгэх нь ичгэвтэр бөгөөд хортой.
Л.Н. Толстой

Read moreБОЛОВСРОЛ, ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУХАЙ ОНОЧ МЭРГЭН ҮГНЭЭС ….