Бромгексин

4 мг, 8 мг, 16 мг шахмал, 4 мг, 12 мг үрэл, 4 мг|5мл бодис агуулсан  150 мл шингэн, 4 мг|5 мл бүхий 100 мл элексир, 2 мг|мл туншил зэрэг хэлбэртэй  байдаг. Цэр шингэлэн ховхлох үйлчлэлтэй тул ховхрохдоо муу өтгөн цэр бүхий трахеобронхит, архаг бронхит, бронхын багтраа, уушгины цочмог, архаг үрэвсэл,  муковисцидоз зэрэг өвчний үед хэрэглэнэ.

Read more