Нифедипин

5мг, 10мг, 20мг шахмал, капсул, 10мг үрэл, 20мг|мл дусал хэлбэртэй  байх бөгөөд кальцийн сувагт хориг үүсгэх замаар захын ба титэм судсыг өргөсгөх,  зүрхний хэмнэл алдагдлыг засах, цусны даралтыг буулгах зэрэг үйлчлэлтэй. Зарим  хүнд нүүр, цээж улайх, толгой өвдөх, арьсан дээгүүр тууралт гарах, зүрх дэлсэх зэрэг гаж нөлөө илэрч болзошгүй.

Read more