Валидол

60мг шахмал, бүрээс, 25-30%-5мл уусмал хэлбэртэй ба тайвшруулах,  судас өргөсгөх үйлчлэлтэй бөгөөд стенокардийн хөнгөн хэлбэр, невроз, истерийн  үед, мөн далайн болон өндрийн өвчний үе дэх бөөлжилтийг дарах зорилгоор хэрэглэдэг. Гаж нөлөө төдийлөн гардаггүй боловч зарим хүнд толгой эргэх, дотор  муухайрах, нулимс гоожих үзэгдэл ажиглагдаж болно.

Read more