Вальпройны хүчил

200, 500 мг шахмал, 150 мл сироп хэлбэртэй, таталтын эсрэг үйлчлэлтэй бөгөөд эпилепси  өвчний янз бүрийн хэлбэр (Petit mal, Grand mal болон хольмог хэлбэр)-ийн үед хэрэглэдэг.

Read more