Гепарин

1 мл-т 5000, 10000, 20000 нэгж бодис агуулсан 5 мл-ийн флаконтой,  5000 нэгж бүхий 0,2 мл тариуртай, 12500 нэгж бүхий 0,5 мл тариуртай, бас 10 г, 25 г тосон түрхэц зэрэг хэлбэрээр гаргасан байдаг. Гепарин нь цусны бүлэгнэлтийг саатуулах, тромбоцитын агрегацийг багасгах үйлчлэлтэй.

Read more