Винпоцетин

5 мг шахмал, 5 мг|мл, 10 мг|2 мл туншил хэлбэртэй, тархины судсыг өргөсгөн, цусны урсгалыг түргэсгэж, тархины хүчилтөрөгчийн хангамжийг  сайжруулах, артерийн даралтыг буулгах, тромбоцитын бөөгнөрөмтгий чанарыг багасгах үйлчлэлтэй.

Read more