Витамин В комплекс

витамин В1, В2, В6, никотинамид, пантенол, хлоробутанол  зэргийг агуулсан, нийлмэл найрлагатай шахмал болон 2мл туншил хэлбэртэй  байдаг бөгөөд эдгээр витамины дутлаас сэргийлэх буюу нөхөх, бие дэх исэлдэн  ангижрах процессыг идэвхжүүлж, бодисын солилцоог эрчимжүүлэн, халдварын эсрэг тэсвэрлэх чадварыг сайжруулах зэрэг үйлчлэлтэй.

Read more