Posts Tagged ‘В9’

Ядаргааны эсрэг В-ийн супер комплекс

Оюуны болон биеийн ачаалалд орсон хүн бүхэн алдагдсан амин дэмээ энэхүү Ядаргааны эсрэг В-ийн супер комплексоор дахин сэргээнэ үү.

(more…)

Tagged with: