Галоперидол

1,5мг, 5мг шахмал, 5 мг|мл тарилгын уусмал хэлбэртэй, сэтгэц  нөлөөт бэлдмэл бөгөөд гол төлөв дэмийрэл, хий үзэгдлийн хамшинжийг дарах  үйлчлэл үзүүлдэг. Параноид болон хий үзэгдэл бүхий шизофрени, янз бүрийн шалтгаант солиорол, сэтгэцийн хөдөлгөөний цочрол, дэмийрэл, маникиаль  байдлын үед хэрэглэдэг.

Read more