Posts Tagged ‘Гилемал’

Глибенкламид

5 мг шахмал хэлбэртэй, нойр булчирхайн β-эсүүдийн ажиллагааг  идэвхжүүлэх замаар цусны чихрийн хэмжээг багасгах үйлчлэл үзүүлдэг.

(more…)