Глицин

100мг шахмал хэлбэртэй, амин хүчил бөгөөд тархины бодисын  солилцоог болон оюуны чадавхийг сайжруулах, мэдрэл тайвшруулах, вегетатив  мэдрэлийн хямралыг засах зэрэг олон талын үйлчлэлтэй.

Read moreГлицин