Posts Tagged ‘даназол’

Даназол

100 мг, 200 мг капсулаар гаргадаг, өнчин тархины гонадотропины үүсэлтийг саатуулан, өндгөвчний идэвхийг дарангуйлж, эндометрийг  хатингиршуулах үйлчлэлтэй.

(more…)