Диазепам

2, 5, 10 мг шахмал, 15 мг бүрээстэй, 5 мг|5 мл, 5 мг|мл (уулгаж  хэрэглэх), 5 мг|мл туншил хэлбэртэй байдаг. Тайвшруулах, бага зэрэг нойр хүргэх,  айдсыг багасгах замаар сэтгэл гутралыг дарах зэрэг үйлчлэлтэй.

Read more