Дигоксин

0,125 мг, 0,250 мг, 0,500 мг шахмал, 0,05 мг, 0,1 мг, 0,2 мг капсул, 0,1  мг|мл, 0,25 мг|мл туншил, 0,05 мг|мл элексир хэлбэртэй байх ба бусад гликозидын нэгэн адил зүрхний ажиллагааг идэвхжүүлэх буюу кардиотоник үйлчлэлтэй тул янз  бүрийн шалтгаант цусны эргэлтийн цочмог, архаг дутмагшлын үед, мөн тосгуурын чичигнээний тахисистолын хэлбэр, пароксизмаль тахикарди, уушги-зүрхний  дутмагшлын үед хэрэглэдэг.

Read more