Хүүхдийн хэл ярианы согог

Хэл ярианы согог гэсэн ойлголт нь хүний хэл яриа үүссэн цагаас бий болсон гэвэл нэг их хэтрүүлэг болохгүй байх. Энэ үзэгдэл нь хүүхэд ба насанд хүрэгчдийн дунд нэлээд тархсан байдаг. Хүн олны өмнө үг хэлж, бодол санаагаа илэрхийлэх нь ямар  нийгмийн үед чухал болохоор уран яруу, зөв, хэл яриаг сурах шаардлага гарч байсан зүйн хэрэг.

Read more