Метилдопа

125 мг, 250 мг, 500 мг шахмал, 250 мг|5 мл суспенз, 50 мг|мл  туншилтэй байдаг. Артерийн даралтыг буулгах үйлчлэлтэй антиадренергик тул  цусны даралт ихсэлтийн хүндэвтэр хэлбэр, бөөрний шалтгаант гипертензи, мөн  паркинсонизмын үед хэрэглэнэ.

Read more