Дроперидол

0,25% – 2мл туншил, 5мл флакон хэлбэртэй, богино хугацаат хүчтэй  нейролептик эм тул өвдөлт ба бөөлжилтийг болон сэтгэцийн хямралын үе дэх  сэтгэл хөөрөл буюу солиорлыг дарах зорилгоор хэрэглэдэг. Бас гипертонийн криз  болон зүрхний хурц дутмагшлын улмаас үүссэн уушгины хавангийн үед хэрэглэж  болно.

Read more